Supervision

Supervision

 

Jeg er kvalificeret til at supervisere psykologer på vej mod autorisation eller specialistgodkendelse. Jeg superviserer desuden andre faggrupper i social- og sundhedsvæsenet.


Udgangspunktet for supervisionen kan være på konkrete sager eller specifikke emner, som optager dig. Jeg vil kunne bistå dig i at tilegne dig den narrative og systemiske referenceramme. Efter behov kan den eksistentielle, kognitive eller metakognitive referenceramme desuden inddrages.


Områder kan være:

 

  • Terapi med børn (+8 år), unge og deres familier samt voksne

 

  • Terapi ved spiseforstyrrelser - anoreksi, bulimi og BED - samt ved Cutting

 

  • Ved erhvervspsykologiske forløb med mistrivsel eller stress

 

  • Træning i brug af Feedback Informed Treatment med det formål at få klientens stemme i centrum samt at evidensbasere sin praksis

 

Jeg har benyttet Feedback Informed Treatment (FIT) i mit kliniske arbejde siden 2008 både i forløb med børn, unge, voksne, familier og par samt i gruppeforløb ved behandling af spiseforstyrrelser.

 

Derudover er jeg certificeret træner i FIT på ICCE - International Center for Clinical Excellence.