Om Hannah

Om Hannah

 

Kort fortalt om psykolog Hannah de Leeuw


Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2003. Jeg har siden 2009 været privatpraktiserende psykolog i egen klinik i Hørsholm. Jeg er autoriseret psykolog samt godkendt specialist i klinisk psykologi af Dansk Psykolog Forening.


Jeg  har erfaring med samtaler med børn, unge og voksne samt par og familier, som oplever vanskeligheder, f.eks. i forhold til parforholdets og børns trivsel.  Jeg har i flere år arbejdet som behandlingsansvarlig psykolog på behandlingshjem, hvor behandlingen henvender sig til børn og unge anbragt uden for hjemmet. Her har jeg foretaget samtaleforløb med børn og unge samt familieterapeutiske samtaler, psykologiske undersøgelser, forestået behandlingskonferencer, supervision og debriefing af pædagogisk personale. Jeg vil desuden nævne, at jeg er uddannet sygeplejerske i 1992, og jeg har i denne sammenhæng opnået megen erfaring med mennesker i chok, krise og traumatiske livssituationer. Jeg har haft mange lærerige år indenfor den almene psykiatri og samt indenfor specialiseret behandling af spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. 


Efteruddannelse er et fast punkt i mit virke, ligesom jeg hele tiden får vurderet mit arbejde af andre, således at min rådgivning og behandling løbende tager højde for ny forskning og nye impulser fra det professionelle, psykologiske miljø.


For mig har det altid været en drivende kraft, at jeg oplever, at rådgivning og behandling kan give mennesker et rigere liv med større værdighed og en større styrke til at se fremtidens udfordringer i øjnene. Privat er jeg gift, og min mand og jeg har sammen to unge sønner.