Feedback i terapien

Feedback i terapien

 

Dét, der er særligt hos mig, er, at jeg systematisk holder øje med, at du/I får det ud af vores samtaler, som du/I ønsker. Vores samarbejde er helt centralt for, at jeg får hjulpet dig/jer med det, du/I kommer med. En del af mit  arbejde består derfor løbende i at holde øje med og drøfte effekten af terapien og søge at justere vores samarbejde for at sikre dig/jer det bedst mulige udbytte.


Adskillige undersøgelser har vist, at brugen af effektmåling i terapi, forbedrer effekten af terapien betydeligt. I mit arbejde anvender jeg derfor Feedback Informed Treatment (FIT). Det sikrer en meget direkte brugerinddragelse i tilrettelæggelsen af behandlingen, og min klients stemme bliver det centrale fokus. 


Jeg har benyttet Feedback Informed Treatment (FIT) i mit kliniske arbejde siden 2008. Jeg har  benyttet FIT i forløb med børn, unge, voksne, familier og par samt i gruppeforløb ved spiseforstyrrelsesbehandling. Derudover er jeg certificeret træner i FIT på ICCE - International Center for Clinical Excellence.