Børn og unge

Børn og unge

 

Temaerne i samtaler med børn eller unge kan være mobning, tristhed, selvskade, angst, usikkerhed, skilsmisse, tab af en forælder eller en anden vigtig person, problemer med vægt og udseende, trivsel hjemme eller i skolen.

 

Ved samtaler med børn er det min erfaring, at den bedste hjælp opnåes, når en eller begge forældre er tilstede ved samtalen.

 

Barnet eller den unge vil som regel blive tilbudt at komme til en indledende samtale sammen med sine forældre, hvor vanskelighederne tales igennem, og det videre forløb planlægges.

 

Ofte ønsker den unge at tale med mig nogle gange alene, og den unges forældre kan så efterfølgende inviteres med til en samtale sammen med den unge for at få lidt information om effekten af samtalerne.