Stress

Stress

 

Stress hjælper os til at yde og præstere, når vi står overfor opgaver og pres på arbejdet, ægteskabelige problemer eller travlhed derhjemme. Når opgaven så er løst, falder kroppen til ro. Men for mange mennesker varer stress reaktionen ved over længere tid. Mentalt får vi en stor opmærksomhed på, hvordan det føles i kroppen. Tanker og bekymringer kan fylde, og det kan føles, som om man aldrig får mulighed for at få en pause.


Stress er en tilstand, og den dækker over en lang række symptomer. Symptomerne på stress er mange, og det er forskelligt, hvordan de opleves. De mest almindelige symptomer er: Hjertebanken, søvnproblemer, tankemylder, indre uro og ubehag, svedige hænder, svimmelhed, ændrede spisemønster og -vaner samt koncentrations- og hukommelsesproblemer. 


Vi vil i forløbet have fokus på, hvilke faktorer der skaber stress og mistrivsel, på strategier til håndtering af disse samt på, hvad du kan gøre, hvis symptomerne efter bedring vender tilbage.


I min klinik har jeg desuden erhvervspsykologiske forløb for kommuner og virksomheder. Når der er tale om en ansat, der ikke trives, kan det være afgørende at give kvalificeret hjælp i form af psykologisk rådgivning og behandling. Nogen gange er det desuden hjælpsomt, hvis virksomheden inddrages som en relevant part. På denne måde bliver stress og mistrivsel et fælles anliggende og ansvar fremfor et individuelt problem hos den enkelte.