Cutting

Cutting

 

Cutting er et udtryk, man bruger til at beskrive en form for selvskade, hvor typisk unge piger og drenge skærer eller snitter i sig selv. Cutting skal altid tages alvorligt, da det er et udtryk for mistrivsel og mangel på alternative handlemuligheder. Det er dog vigtigt at understrege, at formålet med cuttingen ikke er at tage livet af sig.


Grundtanken indenfor professionel behandling af cutting er, at cutting bliver brugt som en form for selvmedicinering eller følelsesmæssig regulering. Intentionen ved cutting er at fjerne psykisk smerte. Dén, der skader sig selv, forsøger at berolige sig selv for herved at mindske psykisk stress og spænding. Cutting synes at være en strategi i forhold til psykiske og sociale vanskeligheder og selve den selvskadende handling mindsker den indre spænding og gør den udholdelig for en tid.

 

Målet for terapien vil være at fjerne eller minimere selvdestruktiv adfærd samt at nå til at kunne håndtere problemer og følelser på en anden måde end ved selvdestruktiv adfærd.