Par- og familieterapi

Par- og familieterapi

 

Når et par søger hjælp, er dialogen imellem dem ofte vanskelig eller fastlåst. Jeg vil i terapien søge at skabe rum for, at begge parter lytter og oplever sig lyttet til, således at der forhåbentlig åbnes for, at parret kan få øje på nye veje frem. Temaer i parforhold kan være kærlighed, sexliv, bebrejdelser og anerkendelse, nærhed og individualitet eller jalousi. Måske går den ene eller begge i tanker om skilsmisse.

 

Parterapi er muligheden for at arbejde med denne slags udfordringer. Men der kan også være andre fordele ved at være to til en samtale. En partner kan være en vigtig støtte i en svær situation, eller partneren kan selv være blevet påvirket af den andens personlige problemer.

 

Når et problem rammer en person i familie, er det ofte som om, at hele familien rammes. Andre gange er der ikke tale om, at en person er ramt af et problem, men noget i samværet i familien er med tiden gået skævt. Mange temaer kan være i fokus i familieterapi: Trivsel, kærlighed og omsorg, forældre- og voksenroller, sygdom og død, konflikter mellem forældre eller mellem forældre og teenagere, opdragelse og ansvar.

 

I familieterapi er min opgave at søge både at lade alle stemmer komme til orde og at give alle lejligheden til at lytte til de andre. Dette kan give mulighed for at blive klogere på, hvad den enkelte kan bidrage med i bekæmpelsen af vanskelighederne. Der kan ofte i familiesamtaler opstå nye eller ændrede forståelser af en situation og af et problem.