Stress

Psykologisk konsultation i Hørsholm

Ved autoriseret psykolog Hannah de Leeuw, tlf. 2758 2343

Stress


Det kan være en voldsom oplevelse at blive ramt af stress.

Stress kan ramme alle. Vi kan blive belastet indefra af vores

følelser og tanker eller udefra af f.eks. vores arbejde.

stress stress psykolog stress. 

De fleste oplever en række ubehagelige symptomer som

f.eks. søvnbesvær, tankemylder, koncentrationsbesvær og

manglende overskud. Man kan også få forskellige fysiske

symptomer som hovedpine, kvalme, mavesmerter og

hjertenbanken. Forandringerne skyldes stress-hormoner, som udløses, når vi er for pressede.  psykologstress psykolog stress psykolog stress stress

Ofte er der et stort ønske om at ville af med symptomerne. Det kan dog være nødvendigt at foretage nogle justeringer i forhold til enten arbejds- og privatliv eller på begge områder for at komme i balance igen og få det godt på længere sigt. Derfor vil vi i samtalerne have fokus på både at afhjælpe symptomerne samt på nødvendige ændringer på kort og lang sigt. Der vil blive taget udgangspunkt i den aktuelle situation, og på hvad der vil passe bedst til den enkeltes ønsker og behov.
stress stress psykolog

psykolog stress stress psykolog stress stres

Medlem af Dansk Psykolog Forening