Angst

Psykologisk konsultation i Hørsholm

Ved autoriseret psykolog Hannah de Leeuw, tlf. 2758 2343

Angst

 

Angst kan bedst beskrives som en uforklarlig følelse af uro og smertefuld bevidsthed om ens egen magtesløshed. Man kan have en vedvarende følelse af en truende og næsten uundgåelig fare. Det er som angsten kommer indefra - tilsyneladende uden årsag.

angst psykolog angst psykolog anst

De normale livs funktioner, som f.eks. koncentrationsevne, arbejdsevne, det sociale liv, søvn, appetit og seksualitet kan hæmmes mere eller mindre i en sådan situation.  angst psykolog angst psykolog

Resultatet kan blive, at man bevidst og ubevidst forsøger at undgå de situationer, man erfaringsmæssigt ved, fremkalder angsten. Helt almindelige handlinger som at køre i bus, at gå i supermarkedet, i biografen ja, bare det at være sammen med andre mennesker kan virke angstfremkaldende. Denne situation fører ofte til social isolation - et mønster der i sig selv yderligere forværrer livskvaliteten.  angst psykolog angst


I behandlingen fokuseres der først på selve angsten, og hvorledes denne kommer til udtryk. Det er min erfaring, at man ved at objektivisere angsten og se den som noget udenfor en selv fremfor som en indefra kommende overvældende ukontrollerbar ting, får muligheden for at afdække nye strategier og handlemuligheder i forhold til angsten, så det herved bliver muligt at leve livet langt mere frit nu og fremover.

angst, psykolog angst, psykolog angst, angst, angst

Medlem af Dansk Psykolog Forening