Feedback Informed Treatment

Psykologisk konsultation i Hørsholm

Ved autoriseret psykolog Hannah de Leeuw, tlf. 2758 2343

Feedback Informed Treatment

 

Adskillige undersøgelser har vist, at brugen af instrumenter, som måler effekten af terapi, og som måler alliancen imellem klient og terapeut, forbedrer effekten af terapi betydeligt. Samtidig engageres klienten i sin behandling, og antallet af klienter, som stopper terapien, mindskes, da problemer i alliancen kan opdages tidligt i forløbet. Anvendelsen af Feedback Informed Treatment (FIT) sikrer dermed en meget direkte brugerinddragelse i tilrettelæggelsen af behandlingen, og klientens stemme bliver det centrale fokus. FEEDBACK INFORMED TREATMENT

 

Feedback Informed Treatment (FIT) tager udgangspunkt i en kontekstuel forståelse af terapi forstået på den måde, at vi ikke kan skabe generel evidens for specifikke behandlingsmetoder. Vi må i stedet vende blikket mod at evidensbasere hvert enkelt behandlingsforløb med hver enkelt klient. Ved at anvende formaliseret klientfeedback (FIT), vil man kunne arbejde evidensbaseret og anvende data til at dokumentere effekten af ens arbejde. Dette gøres ved at anvende to korte evalueringsskemaer i hver session nemlig ORS (Outcome Rating Scale) og SRS (Session Rating Scale). Med ORS måler man effekten af behandlingen, og med SRS måler man løbende den terapeutiske alliance. FEEDBACK INFORMED TREATMENT

 


En yderligere gevinst, ved at anvende FIT, er, at FIT desuden kan være et nyttigt hjælpemiddel til at udvikle terapeutens egne kompetencer.

 


FIT er godkendt som evidensbaseret praksis både i USA og Danmark. Socialstyrelsen anbefaler implementeringen af FIT indenfor flere områder. FIT anvendes i hele Skandinavien i forhold til børn, unge, voksne samt indenfor familiebehandling, døgnbehandling, psykiatri og socialpsykiatri.

 Medlem af Dansk Psykolog Forening